Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
Big Barrel

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης – αυτοψίας πραγματοποιήθηκε πλήρης καταγραφή της κατάστασης σε όλους τους χώρους.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης – αυτοψίας πραγματοποιήθηκε πλήρης καταγραφή της κατάστασης σε όλους τους χώρους.

ΕΑΓΜΕ: «Ανοίγει ο δρόμος» για την αποκατάσταση του ανενεργού μεταλλείου της Κίρκης

12-06-2024

Σε τροχιά υλοποίησης υπεισέρχεται το εξόχως σημαντικό έργο της αποκατάστασης της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από το ανενεργό μεταλλείο της Κίρκης στην Αλεξανδρούπολη.

Συγκεκριμένα η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.), η οποία θα συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη του εμβληματικού έργου της αποκατάστασης του μεταλλείου «Άγιος Φίλιππος», καθώς και του εργοστασίου εμπλουτισμού του μεταλλεύματος, πραγματοποίησε πριν από λίγες ημέρες αναγνωριστική επίσκεψη και αυτοψία στο χώρο του ανενεργού Μεταλλείου Κίρκης, με συμμέτοχή εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων στην εκτέλεση του ως άνω έργου Φορέων.

Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη δράση εφαρμογής της πρόσφατης Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θ. Σκυλακάκη, με την οποία επανεκκινείται η αποκατάσταση του δημοσίου ανενεργού μεταλλείου Κίρκης στην Αλεξανδρούπολη και η οποία θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» (ΠΕΚΑ 2021 – 2027) και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ).

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ως Φορείς Υλοποίησης του έργου ορίσθηκαν εκτός από την ΕΑΓΜΕ, το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) του ΥΠΕΝ και ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης – αυτοψίας πραγματοποιήθηκε πλήρης καταγραφή της κατάστασης σε όλους τους χώρους από το αρμόδιο κλιμάκιο, διαπιστώθηκε το μέγεθος της ήδη τελεσθείσας αλλά και συνεχιζόμενης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης ενώ συμφωνήθηκε η αναγκαιότητα λήψης άμεσων μέτρων.

Αναλυτικότερα στην αυτοψία στο χώρο του Δημόσιου Μεταλλείου Κίρκης συμμετείχαν οι κάτωθι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων στη δράση αποκατάστασης:

  • Νικόλαος Μαμαλούγκας, Χαράλαμπος Συρόπουλος, Βασίλης Στοιλόπουλος και Ευδόκιμος Κοκκινάκης, από την ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ.
  • Σόνια Θεοδωρίδου και Σταυρούλα Πουλή από το ΣΥΓΑΠΕΖ/ΥΠΕΝ.
  • Άννα Κωνσταντινίδου, Βασίλης Ηλίας, Σύλβια Ζακκάκ και Κωνσταντίνος Κουμπής από τον ΟΦΥΠΕΚΑ.
  • Αλέξανδρος Λιακόπουλος, Βασίλης Αρβανιτίδης και Αναστάσιος Κυρμιζόπουλος από την ΕΑΓΜΕ.

Ακολούθησε εκτενής και εποικοδομητική συζήτηση, στην οποία ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γεωχημείας και Περιβάλλοντος της ΕΑΓΜΕ, Δρ Αλέξανδρος Λιακόπουλος παρουσίασε συνοπτικά αποτελέσματα προηγούμενων μετρήσεων, καθώς και τους βασικούς προτεινομένους άξονες παρέμβασης για κάθε μία από τις περιοχές.